Main Menu

facebook linkedin youtube instagram
Ιστορία
19961999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

1996

Ξεκινά η λειτουργία της κλινικής ΙΑΣΩ.

ΙΑΣΩ Εγκαίνια ΙΑΣΩ Εγκαίνια ΙΑΣΩ

1999

Το ΙΑΣΩ αποκτά τον έλεγχο του μαιευτηρίου «ΗΡΑ».

Κτίριο ΗΡΑ

2000

Η ΙΑΣΩ Α.Ε. εισάγεται στις 25/05/2000 στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Χρηματιστήριο Αθηνών

2001

 • Ίδρυση «ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.».
 • Η μετοχή της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό ∆είκτη του Χ.Α.
Στηθοσκόπιο

2002

 • Υπογραφή μνηµονίου συνεργασίας μεταξύ της ΙΑΣΩ Α.Ε. και ιατρών της περιοχής της Θεσσαλίας µε σκοπό την ίδρυση, ανέγερση και λειτουργία Γενικής και Μαιευτικής Κλινικής στην περιοχή, µε την επωνυμία «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.».
 • Ιδρύονται: «ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ SERVICES A.Ε.»
 • Ειδικά αφιερώματα στο “BBC World”, στους “New York Times” κ.ά.
Μακέτα ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

2003

Επίσηµα εγκαίνια της κλινικής ΙΑΣΩ General. Επίσης, συστήνεται και λειτουργεί στην κλινική ΙΑΣΩ General για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Επιτροπή Ηθικής & ∆εοντολογίας.

Επίσηµα εγκαίνια της κλινικής ΙΑΣΩ General Επίσηµα εγκαίνια της κλινικής ΙΑΣΩ General

2004

 • Το ΙΑΣΩ επελέγη ως Επίσηµος Αδειούχος Υπηρεσιών Υγείας και Φιλοξενίας και στηρίζει ενεργά την εθνική προσπάθεια για την επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων.
 • Συνάπτεται συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για τη νοσηλεία νεογνών στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας της Κλινικής µε ειδικές τιµές που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία.
 • Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο ΙΑΣΩ General και στο κτίριο της παιδιατρικής κλινικής, ΙΑΣΩ Παίδων.
 • Υπογράφεται σύµβαση µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη δημιουργία ειδικής πιστωτικής κάρτας ΙΑΣΩ.
Ολυμπιακό Σήμα ΙΑΣΩ MyClub Card

2005

 • Η εταιρεία «ΙΑΣΩ SERVICES A.E.», μετονοµάζεται σε «MEDSTEM SERVICES A.E.». Στις δραστηριότητές της συγκαταλέγεται η λειτουργία της τράπεζας οµφαλοπλακουντιακού αίµατος «Cryobanks International Services Athens».
 • Ξεκινούν οι εργασίες για την ανέγερση της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
Cryobanks Κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

2006

Τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ πιστοποιούνται σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και αργότερα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης TUV HELLAS.

Κεντρικά Εργαστήρια Κεντρικά Εργαστήρια

2007

 • Ο Όµιλος ΙΑΣΩ προέβη σε σηµαντικές επενδύσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισµό των κλινικών ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ General.
 • Η τράπεζα βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ, που ανήκει στη θυγατρική εταιρεία του ΙΑΣΩ, Medstem Services Α.Ε., έλαβε διαπίστευση από την AABB (American Association of Blood Banks).
 • Υπογραφή σύµβασης µε την INTRAKAT A.E. για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
Cryobanks Cryobanks Ομίλου ΙΑΣΩ

2008

 • Επενδύθηκαν κεφάλαια συνολικής αξίας 4 εκατ. ευρώ σε νέο εξοπλισµό και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε µονάδες που ήδη λειτουργούσαν και κεφάλαια συνολικής αξίας 29,8 εκατ. ευρώ σε νέες µονάδες (ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας).
 • Έναρξη και επίσηµα εγκαίνια του ΙΑΣΩ Παίδων.
Εγκαίνια ΙΑΣΩ Παίδων Εγκαίνια ΙΑΣΩ Παίδων ΙΑΣΩ Παίδων

2009

 • Το ΙΑΣΩ προέβη σε συνολικές επενδύσεις ύψους 9,82 εκατ. ευρώ, όπως στη δηµιουργία του νέου υπερσύγχρονου συγκροτήµατος των ψηφιακών χειρουργείων.
 • Το Κέντρο Μαστού εξοπλίζεται µε δύο Ψηφιακούς Mαστογράφους µε ηλεκτρονική υποβοήθηση διάγνωσης.
 • Το Απεικονιστικό Τµήµα αποκτά νέο Aξονικό Tοµογράφο και νέο Mαγνητικό Tοµογράφο (που λειτούργησε το 2010).
 • Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
 • Το Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής αποκτά νέα γ-Camera διπλής κεφαλής.
 • Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας εξοπλίζεται µε Αξονικό Tοµογράφο µεγάλου ανοίγµατος µε ειδικό λογισµικό εξοµοίωσης.
 • Σε συνεργασία µε την Εθνική Ασφαλιστική, το ΙΑΣΩ προχώρησε σε ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραµµα, µε την επωνυµία «ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ», µε το οποίο προσφέρεται σε κάθε παιδί ασφαλιστική κάλυψη υγείας στο ΙΑΣΩ Παίδων.
 • Στο ΙΑΣΩ General ολοκληρώθηκε η επένδυση κεφαλαίων για ιατρικό εξοπλισµό σε Ψηφιακό Μαστογράφο, Αξονικό Τοµογράφο 64 τοµών, Τραπέζι Στερεοτακτικής Βιοψίας και γ-Camera (που λειτούργησε το 2010).
 • Σηµαντική µείωση στα πακέτα της οικονοµικής θέσης της τάξεως 20-25%.
Ψηφιακός Μαστογράφος

2010

 • Εγκατάσταση στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, συστήµατος Βραχυθεραπείας, το οποίο διαθέτει ένα σύστηµα σχεδιασµού που υποστηρίζει όλες τις νέες τεχνικές θεραπείας.
 • Εγκατάσταση στο ίδιο τµήµα, του νέου υπερσύγχρονου γραµµικού επιταχυντή, ενώ πλέον η λειτουργία και των τριών γραµµικών επιταχυντών υποστηρίζεται από τον νέο υπερσύγχρονο εξοµοιωτή (simulator) θεραπείας.
 • Ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της ανακαίνισης των νοσηλευτικών ορόφων του ΙΑΣΩ.
 • Σύµβαση του ΙΑΣΩ µε την Εθνική Ασφαλιστική, για τη νοσηλεία εσωτερικών ασθενών στο ΙΑΣΩ Παίδων.
 • Επενδύσεις του ΙΑΣΩ General σε νέο ιατρικό εξοπλισµό (υπερσύγχρονου έγχρωµου υπερηχογράφου µε δυνατότητα ελαστογραφίας µαστού στο Τµήµα Απεικονίσεων, εξοπλισµό οπίσθιας υαλοειδεκτοµής και φακοθρυψίας στην Οφθαλµολογική Κλινική, καθώς και συστήµατος τρισδιάστατης χαρτογράφησης carto 3 στο Αιµοδυναµικό Εργαστήριο).
 • Η Medstem Services A.E. διεύρυνε τις παρεχόµενες υπηρεσίες της, µε τη φύλαξη µεσεγχυµατικών κυττάρων τµήµατος του οµφαλίου λώρου.
 • Ξεκίνησε στην περιοχή της Λάρισας, η λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης Γενικής, Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας», δυναµικότητας 213 κλινών.
Εγκαίνια ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Εγκαίνια ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

2011

 • Σύσταση της εταιρείας συµµετοχών «HOCO A.E.», όπου η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ, συμμετέχει µε ποσοστό 59,6%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό µετοχών κατείχαν οι ιατροί μέτοχοι της «Φιλοκτήτης Α.Ε.», τις οποίες εισέφεραν στη "HOCO A.E.".
 • Ένταξη του Kέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης Α.Ε.» στην οικογένεια του ΙΑΣΩ.
 • Το ΙΑΣΩ General δηµιούργησε νέα γραφεία για το στελεχιακό και ιατρικό δυναµικό του και ανακαίνησε χώρους για βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.
 • Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
Kέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης Α.Ε.» Kέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης Α.Ε.»

2012

 • Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) κατά ISO 9001:2008 από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερµανίας).
 • Πιστοποίηση HACCP για το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων.
 • Το ΙΑΣΩ General συνέχισε τις εργασίες ανακαίνισης και αναδιαµόρφωσης των χώρων του για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους. Παράλληλα, προχώρησε σε επενδύσεις νέου ιατρικού εξοπλισµού, µε κυριότερη την αγορά του χειρουργικού ροµποτικού συστήµατος Da VINCI Standard.
 • Σύµβαση όλων των κλινικών του Οµίλου µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Ανανέωση του Τµήµατος Ακτινοθεραπείας του ΙΑΣΩ.
 • Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισµού για την ανάπτυξη Τµήµατος Χηµειοθεραπείας στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, καθώς επίσης και ο εξοπλισµός του Τµήµατος Ενδοσκοπήσεων µε σύγχρονο βρογχοσκόπιο για τη διενέργεια βρογχοσκοπήσεων και άλλων εξετάσεων.
 • Σύναψη συµβάσεων των κλινικών του Οµίλου µε τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

2013

 • Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) από το διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International µε έδρα τη Γερµανία.
 • Στο τέλος του 2013, όλες οι κλινικές του Οµίλου αναγορεύτηκαν και συστήνονται από το Diplomatic Council µε έδρα τη Χάγη, ως “Best Hospitals Worldwide 2014”.
 • Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
 • Η παροχή υπηρεσιών εστίασης και στις λοιπές Κλινικές του Οµίλου, πέραν του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πιστοποιείται κατά HACCP.
 • ∆ηµιουργία νέας Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής στο ΙΑΣΩ Παίδων.
 • Το ΙΑΣΩ General συνέχισε το έργο αναδιάταξης και ανακατασκευής χώρων του κεντρικού κτιρίου του, ενώ παράλληλα προχώρησε στον ανασχεδιασµό και στην αναδιάρθρωση των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, τα οποία συγκέντρωσε σε έναν ενιαίο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
 • Επίσης, προχώρησε σε αγορές επίπλων, µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού για τη βελτίωση της λειτουργίας της Κλινικής, ενώ συνέχισε να επενδύει σε νέο ιατρικό εξοπλισµό, όπως στην αγορά του συστήµατος Ortho για ολόσωµες ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης και κάτω άκρων.
 • Για την κάλυψη των αναγκών του τµήµατος των Ιατρικών Απεικονίσεων, λόγω αύξησης των περιστατικών, το Σεπτέµβριο του 2013 το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προµηθεύτηκε τον υπερηχοτοµογράφο LOGIQ S8 του κατασκευαστικού οίκου GE, έτους κατασκευής 2013, για καλύτερη διαγνωστική αξιοπιστία και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας δηµιουργήθηκε Μονάδα Αντιµετώπισης Χρονίου Πόνου, η οποία συνιστά µία σύγχρονη µονάδα πολυπαραγοντικής θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών µε χρόνια και επώδυνα σύνδροµα.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των εξωτερικών ιατρείων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας µε νέες ειδικότητες και µε σταθερές και μόνιµες συνεργασίες ιατρών.
 • H IMS ξεκίνησε τη δραστηριότητα της, προσφέροντας υπηρεσίες προµήθειας, διακίνησης και αποθήκευσης ιατρικών αναλωσίµων και πάγιου εξοπλισµού για όλες τις κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ.

2014

 • Στο τέλος του 2014 όπως και στο τέλος του 2013, όλες οι κλινικές του Οµίλου αναγορεύτηκαν εκ νέου και συστήνονται από το Diplomatic Council µε έδρα τη Χάγη, ως “Best Hospitals Worldwide 2015”.
 • Το ΙΑΣΩ απέσπασε βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2014.
 • Δημιουργήθηκε νέα σουίτα στον 7ο Μαιευτικό Όροφο του ΙΑΣΩ.
 • Βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις του ΙΑΣΩ, όπως η ανάπτυξη του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, η κατασκευή νέας υπερσύγχρονης Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF).
 • Συνεχής αναβάθμιση των χώρων του ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων.
 • ΙΑΣΩ Παίδων: Αναπτύχθηκαν νέοι λειτουργικοί χώροι, όπου μεταφέρθηκε το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και 26 νέα εξωτερικά ιατρεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών μας ασθενών. Επίσης, δημιουργήθηκε νέο Τμήμα Ρινολογίας & Ενδοσκοπικής Βάσης Κρανίου.
 • Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:
  • ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση ακτινοσκοπικού μηχανήματος με νέο ψηφιακό σύγχρονης τεχνολογίας – Siemens Luminos FD.
  • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων αναισθησιολογικών μηχανημάτων για Αίθουσες Χειρουργείων – HEINEN LOWENSTEIN Leon Plus.
  • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων αναισθησιολογικών μόνιτορ General Electric και νέου φορητού υπερηχογράφου αγγειολογικού ιατρείου – Samsung για τα αγγειολογικά περιστατικά.
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Νέος σύγχρονος Ηλεκτροεγκεφαλογράφος και αναβάθμιση ψηφιακού συγκροτήματος στεφανιογραφίας & υπερηχοτομογράφου για το Αιμοδυναμικό Εργατήριο.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Σύστημα Αποστείρωσης Πλάσματος STERRAD®100S της JOHNSON & JOHNSON για το Τμήμα Αποστείρωσης, Λαπαροσκοπική Κάμερα 3CCD Full HD της ΤΕΚΝΟ MEDICAL για λαπαροσκοπικές - ουρολογικές- υστεροσκοπικές - ΩΡΛ επεμβάσεις.
 • Δημιουργία νέου ανεξάρτητου οφθαλμολογικού κέντρου στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με υπερσύγχρονα οφθαλμολογικά χειρουργεία και άνετο χώρο αναμονής για την ευκολότερη πρόσβαση των ασθενών, τη γρηγορότερη διαχείριση των περιστατικών και την αποσυμφόρηση των λοιπών χειρουργικών αιθουσών.
 • Ξεκίνησε η λειτουργία της πτέρυγας Β’ του 3ου ορόφου του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας για τη νοσηλεία των παθολογικών περιστατικών.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των εξωτερικών ιατρείων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας με νέες ειδικότητες και με σταθερές και μόνιμες συνεργασίες ιατρών.
 • Το ΙΑΣΩ General ενίσχυσε τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του με τη δημιουργία ειδικών ιατρείων, στελεχωμένων με καταξιωμένους ιατρούς.
 • ΙΑΣΩ General: Συνεχίστηκε η ανακαίνιση των χώρων του κεντρικού κτιρίου, ενώ ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων σε έναν ενιαίο χώρο.

1996

Ξεκινά η λειτουργία της κλινικής ΙΑΣΩ.

ΙΑΣΩ Εγκαίνια ΙΑΣΩ Εγκαίνια ΙΑΣΩ

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα 

Όμιλος ΙΑΣΩ newsletter

Με την περιήγησή σας στο groupiaso.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.