Κέντρο Συγγενών Καρδιακών Ανωμαλιών:

Είναι εξοπλισµένο µε την τελευταία τεχνολογία για ολοκληρωµένη διάγνωση όλων των καρδιακών παθήσεων προ και µετεγχειρητική παρακολούθηση των παιδιών, σύµφωνα µε τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή και Αµερικανική Παιδοχειρουργική Κοινότητα. Οι ιδιαίτερα εξειδικευµένοι τοµείς της Παιδοκαρδιοχειρουργικής περιλαµβάνουν:

 • νεογνική, παιδική και εφηβική παιδοκαρδιοχειρουργική για όλο το φάσµα των καρδιακών παθήσεων
 • εξελιγµένες τεχνικές εξωσωµατικής κυκλοφορίας σε νεογνά
 • ανατοµική διόρθωση της µετάθεσης των µεγάλων αγγείων (επέµβαση “arterial switch”)
 • σύγκλειση μεσοκολπικών και μεσοκοιλιακών επικοινωνιών
 • διακολπική διόρθωση της τετραλογίας Fallot
 • σύμπλοκές κυανωτικές καρδιοπάθειες - µονήρης κοιλία - επεµβάσεις Fontan
 • πλαστική καρδιακών βαλβίδων
 • βαλβιδοπλαστική µε µπαλονάκι
 • εµφύτευση και αντικατάσταση των βιολογικών βαλβιδοφόρων µοσχευµάτων
 • αντιµετώπιση σοβαρών καρδιακών λοιµώξεων
 • υβριδικές παιδοχειρουργικές επεµβάσεις σε συνεργασία µε το Παιδοκαρδιολογικο Τµήµα
 • µηχανική υποστήριξη του κυκλοφορικού (ECMO, VAD)