Διοικητικά Συμβούλια Ομίλου ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ Α.Ε.ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.ΙΑΣΩ Μακεδονίας Α.Ε.Σύγχρονο Πολυδύναµο Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε.HOCO A.E.Medstem Services Α.Ε.

ΙΑΣΩ Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος: Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος
Μαμελετζής Χαράλαμπος: Εκτελεστικό Μέλος – Αντιπρόεδρος Α’
Βλαχούσης Αντώνιος: Εκτελεστικό Μέλος – Αντιπρόεδρος Β’
Αντσακλής Αριστείδης: Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ: Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς: Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Ψαθάς Παναγιώτης: Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Βασιλόπουλος Ιωάννης: Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πλεύρης Εμμανουήλ: Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων: Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τρομπούκης Παντελής: Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχελής Γεώργιος: Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Παπαϊωάννου Ευθύμιος: Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας A.E.

Σταµατίου Γεώργιος: Πρόεδρος
Καργιώτης Αθανάσιος: Αντιπρόεδρος Α’ - ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς: Αντιπρόεδρος Β’
Χριστοδούλου Γεώργιος: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αλεξανδρής Ηλίας: Μέλος
Βλαχούσης Αντώνιος: Μέλος
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ: Μέλος
Καράγγελος Ιωάννης: Μέλος
Χατζηθεοφίλου Κωνσταντίνος: Μέλος

ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος: Πρόεδρος
Μαµελετζής Χαράλαµπος: Αντιπρόεδρος A’
Κοντόπουλος Βασίλειος: Αντιπρόεδρος B’
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Φουστάνος Ανδρέας: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος: Μέλος
∆ευτερέβος Εµµανουήλ: Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων: Μέλος
Στάθης Θεοφάνης: Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών: Μέλος

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.

Σταματίου Γιώργος: Πρόεδρος
Πλεύρης Εμμανουήλ: Αντιπρόεδρος
Αντσακλής Αριστείδης: Διευθύνων Σύμβουλος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ: Μέλος
Μπούρος Αριστοτέλης: Μέλος

ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.

Δουλγεράκης Εμμανουήλ: Πρόεδρος
Βλαχούσης Αντώνιος: Αντιπρόεδρος
Φουστάνος Ανδρέας: Διευθύνων Σύμβουλος
Σαρρής Σπυρίδων: Διευθύνων Σύμβουλος
Στάθης Θεοφάνης: Μέλος
Μπουχώρης Πασχάλης: Μέλος

ΙΑΣΩ Μακεδονίας Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος: Πρόεδρος
Μαµελετζής Χαράλαµπος: Αντιπρόεδρος Α’
Κοντόπουλος Βασίλειος: Αντιπρόεδρος Β’
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Φουστάνος Ανδρέας: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος: Μέλος
∆ευτερέβος Εµµανουήλ: Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων: Μέλος
Στάθης Θεοφάνης: Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών: Μέλος

Σύγχρονο Πολυδύναµο Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος: Πρόεδρος
Μαµελετζής Χαράλαµπος: Αντιπρόεδρος Α’
Κοντόπουλος Βασίλειος: Αντιπρόεδρος Β’
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Φουστάνος Ανδρέας: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος: Μέλος
∆ευτερέβος Εµµανουήλ: Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων: Μέλος
Στάθης Θεοφάνης: Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών: Μέλος

HOCO A.E.

Σταµατίου Γεώργιος: Πρόεδρος
Ζιώγας Βασίλειος: Αντιπρόεδρος
Πλεύρης Εµµανουήλ: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ: Μέλος
Αντσακλής Αριστείδης: Μέλος

Medstem Services Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος: Πρόεδρος
Βλαχούσης Αντώνιος: Αντιπρόεδρος
Μαµελετζής Χαράλαµπος: ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ευτερέβος Εµµανουήλ: Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών: Μέλος

ΙΑΣΩ Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος: Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος
Μαμελετζής Χαράλαμπος: Εκτελεστικό Μέλος – Αντιπρόεδρος Α’
Βλαχούσης Αντώνιος: Εκτελεστικό Μέλος – Αντιπρόεδρος Β’
Αντσακλής Αριστείδης: Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ: Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς: Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Ψαθάς Παναγιώτης: Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος
Βασιλόπουλος Ιωάννης: Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πλεύρης Εμμανουήλ: Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων: Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τρομπούκης Παντελής: Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχελής Γεώργιος: Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Παπαϊωάννου Ευθύμιος: Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να επιτύχουμε την ομαλή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του.