Main Menu

facebook instagram linkedin youtube
Ιστορία
19961999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

1996

Ξεκινά η λειτουργία της κλινικής ΙΑΣΩ.

ΙΑΣΩ Εγκαίνια ΙΑΣΩ Εγκαίνια ΙΑΣΩ

1999

Το ΙΑΣΩ αποκτά τον έλεγχο του μαιευτηρίου «ΗΡΑ».

Κτίριο ΗΡΑ

2000

Η ΙΑΣΩ Α.Ε. εισάγεται στις 25/05/2000 στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Χρηματιστήριο Αθηνών

2001

 • Ίδρυση «ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.».
 • Η μετοχή της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό ∆είκτη του Χ.Α.
Στηθοσκόπιο

2002

 • Υπογραφή μνηµονίου συνεργασίας μεταξύ της ΙΑΣΩ Α.Ε. και ιατρών της περιοχής της Θεσσαλίας µε σκοπό την ίδρυση, ανέγερση και λειτουργία Γενικής και Μαιευτικής Κλινικής στην περιοχή, µε την επωνυμία «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.».
 • Ιδρύονται: «ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ SERVICES A.Ε.»
 • Ειδικά αφιερώματα στο “BBC World”, στους “New York Times” κ.ά.
Μακέτα ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

2003

Επίσηµα εγκαίνια της κλινικής ΙΑΣΩ General. Επίσης, συστήνεται και λειτουργεί στην κλινική ΙΑΣΩ General για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Επιτροπή Ηθικής & ∆εοντολογίας.

Επίσηµα εγκαίνια της κλινικής ΙΑΣΩ General Επίσηµα εγκαίνια της κλινικής ΙΑΣΩ General

2004

 • Το ΙΑΣΩ επελέγη ως Επίσηµος Αδειούχος Υπηρεσιών Υγείας και Φιλοξενίας και στηρίζει ενεργά την εθνική προσπάθεια για την επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων.
 • Συνάπτεται συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για τη νοσηλεία νεογνών στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας της Κλινικής µε ειδικές τιµές που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία.
 • Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο ΙΑΣΩ General και στο κτίριο της παιδιατρικής κλινικής, ΙΑΣΩ Παίδων.
 • Υπογράφεται σύµβαση µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη δημιουργία ειδικής πιστωτικής κάρτας ΙΑΣΩ.
Ολυμπιακό Σήμα ΙΑΣΩ MyClub Card

2005

 • Η εταιρεία «ΙΑΣΩ SERVICES A.E.», μετονοµάζεται σε «MEDSTEM SERVICES A.E.». Στις δραστηριότητές της συγκαταλέγεται η λειτουργία της τράπεζας οµφαλοπλακουντιακού αίµατος «Cryobanks International Services Athens».
 • Ξεκινούν οι εργασίες για την ανέγερση της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
Cryobanks Κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

2006

Τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ πιστοποιούνται σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και αργότερα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης TUV HELLAS.

Κεντρικά Εργαστήρια Κεντρικά Εργαστήρια

2007

 • Ο Όµιλος ΙΑΣΩ προέβη σε σηµαντικές επενδύσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισµό των κλινικών ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ General.
 • Η τράπεζα βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ, που ανήκει στη θυγατρική εταιρεία του ΙΑΣΩ, Medstem Services Α.Ε., έλαβε διαπίστευση από την AABB (American Association of Blood Banks).
 • Υπογραφή σύµβασης µε την INTRAKAT A.E. για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
Cryobanks Cryobanks Ομίλου ΙΑΣΩ

2008

 • Επενδύθηκαν κεφάλαια συνολικής αξίας 4 εκατ. ευρώ σε νέο εξοπλισµό και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε µονάδες που ήδη λειτουργούσαν και κεφάλαια συνολικής αξίας 29,8 εκατ. ευρώ σε νέες µονάδες (ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας).
 • Έναρξη και επίσηµα εγκαίνια του ΙΑΣΩ Παίδων.
Εγκαίνια ΙΑΣΩ Παίδων Εγκαίνια ΙΑΣΩ Παίδων ΙΑΣΩ Παίδων

2009

 • Το ΙΑΣΩ προέβη σε συνολικές επενδύσεις ύψους 9,82 εκατ. ευρώ, όπως στη δηµιουργία του νέου υπερσύγχρονου συγκροτήµατος των ψηφιακών χειρουργείων.
 • Το Κέντρο Μαστού εξοπλίζεται µε δύο Ψηφιακούς Mαστογράφους µε ηλεκτρονική υποβοήθηση διάγνωσης.
 • Το Απεικονιστικό Τµήµα αποκτά νέο Aξονικό Tοµογράφο και νέο Mαγνητικό Tοµογράφο (που λειτούργησε το 2010).
 • Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
 • Το Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής αποκτά νέα γ-Camera διπλής κεφαλής.
 • Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας εξοπλίζεται µε Αξονικό Tοµογράφο µεγάλου ανοίγµατος µε ειδικό λογισµικό εξοµοίωσης.
 • Σε συνεργασία µε την Εθνική Ασφαλιστική, το ΙΑΣΩ προχώρησε σε ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραµµα, µε την επωνυµία «ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ», µε το οποίο προσφέρεται σε κάθε παιδί ασφαλιστική κάλυψη υγείας στο ΙΑΣΩ Παίδων.
 • Στο ΙΑΣΩ General ολοκληρώθηκε η επένδυση κεφαλαίων για ιατρικό εξοπλισµό σε Ψηφιακό Μαστογράφο, Αξονικό Τοµογράφο 64 τοµών, Τραπέζι Στερεοτακτικής Βιοψίας και γ-Camera (που λειτούργησε το 2010).
 • Σηµαντική µείωση στα πακέτα της οικονοµικής θέσης της τάξεως 20-25%.
Ψηφιακός Μαστογράφος

2010

 • Εγκατάσταση στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, συστήµατος Βραχυθεραπείας, το οποίο διαθέτει ένα σύστηµα σχεδιασµού που υποστηρίζει όλες τις νέες τεχνικές θεραπείας.
 • Εγκατάσταση στο ίδιο τµήµα, του νέου υπερσύγχρονου γραµµικού επιταχυντή, ενώ πλέον η λειτουργία και των τριών γραµµικών επιταχυντών υποστηρίζεται από τον νέο υπερσύγχρονο εξοµοιωτή (simulator) θεραπείας.
 • Ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της ανακαίνισης των νοσηλευτικών ορόφων του ΙΑΣΩ.
 • Σύµβαση του ΙΑΣΩ µε την Εθνική Ασφαλιστική, για τη νοσηλεία εσωτερικών ασθενών στο ΙΑΣΩ Παίδων.
 • Επενδύσεις του ΙΑΣΩ General σε νέο ιατρικό εξοπλισµό (υπερσύγχρονου έγχρωµου υπερηχογράφου µε δυνατότητα ελαστογραφίας µαστού στο Τµήµα Απεικονίσεων, εξοπλισµό οπίσθιας υαλοειδεκτοµής και φακοθρυψίας στην Οφθαλµολογική Κλινική, καθώς και συστήµατος τρισδιάστατης χαρτογράφησης carto 3 στο Αιµοδυναµικό Εργαστήριο).
 • Η Medstem Services A.E. διεύρυνε τις παρεχόµενες υπηρεσίες της, µε τη φύλαξη µεσεγχυµατικών κυττάρων τµήµατος του οµφαλίου λώρου.
 • Ξεκίνησε στην περιοχή της Λάρισας, η λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης Γενικής, Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας», δυναµικότητας 213 κλινών.
Εγκαίνια ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Εγκαίνια ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

2011

 • Σύσταση της εταιρείας συµµετοχών «HOCO A.E.», όπου η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ, συμμετέχει µε ποσοστό 59,6%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό µετοχών κατείχαν οι ιατροί μέτοχοι της «Φιλοκτήτης Α.Ε.», τις οποίες εισέφεραν στη "HOCO A.E.".
 • Ένταξη του Kέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης Α.Ε.» στην οικογένεια του ΙΑΣΩ.
 • Το ΙΑΣΩ General δηµιούργησε νέα γραφεία για το στελεχιακό και ιατρικό δυναµικό του και ανακαίνησε χώρους για βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.
 • Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
Kέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης Α.Ε.» Kέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης Α.Ε.»

2012

 • Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) κατά ISO 9001:2008 από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερµανίας).
 • Πιστοποίηση HACCP για το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων.
 • Το ΙΑΣΩ General συνέχισε τις εργασίες ανακαίνισης και αναδιαµόρφωσης των χώρων του για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους. Παράλληλα, προχώρησε σε επενδύσεις νέου ιατρικού εξοπλισµού, µε κυριότερη την αγορά του χειρουργικού ροµποτικού συστήµατος Da VINCI Standard.
 • Σύµβαση όλων των κλινικών του Οµίλου µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Ανανέωση του Τµήµατος Ακτινοθεραπείας του ΙΑΣΩ.
 • Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισµού για την ανάπτυξη Τµήµατος Χηµειοθεραπείας στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, καθώς επίσης και ο εξοπλισµός του Τµήµατος Ενδοσκοπήσεων µε σύγχρονο βρογχοσκόπιο για τη διενέργεια βρογχοσκοπήσεων και άλλων εξετάσεων.
 • Σύναψη συµβάσεων των κλινικών του Οµίλου µε τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.

2013

 • Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) από το διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International µε έδρα τη Γερµανία.
 • Στο τέλος του 2013, όλες οι κλινικές του Οµίλου αναγορεύτηκαν και συστήνονται από το Diplomatic Council µε έδρα τη Χάγη, ως “Best Hospitals Worldwide 2014”.
 • Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
 • Η παροχή υπηρεσιών εστίασης και στις λοιπές Κλινικές του Οµίλου, πέραν του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πιστοποιείται κατά HACCP.
 • ∆ηµιουργία νέας Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής στο ΙΑΣΩ Παίδων.
 • Το ΙΑΣΩ General συνέχισε το έργο αναδιάταξης και ανακατασκευής χώρων του κεντρικού κτιρίου του, ενώ παράλληλα προχώρησε στον ανασχεδιασµό και στην αναδιάρθρωση των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, τα οποία συγκέντρωσε σε έναν ενιαίο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
 • Επίσης, προχώρησε σε αγορές επίπλων, µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού για τη βελτίωση της λειτουργίας της Κλινικής, ενώ συνέχισε να επενδύει σε νέο ιατρικό εξοπλισµό, όπως στην αγορά του συστήµατος Ortho για ολόσωµες ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης και κάτω άκρων.
 • Για την κάλυψη των αναγκών του τµήµατος των Ιατρικών Απεικονίσεων, λόγω αύξησης των περιστατικών, το Σεπτέµβριο του 2013 το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προµηθεύτηκε τον υπερηχοτοµογράφο LOGIQ S8 του κατασκευαστικού οίκου GE, έτους κατασκευής 2013, για καλύτερη διαγνωστική αξιοπιστία και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας δηµιουργήθηκε Μονάδα Αντιµετώπισης Χρονίου Πόνου, η οποία συνιστά µία σύγχρονη µονάδα πολυπαραγοντικής θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών µε χρόνια και επώδυνα σύνδροµα.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των εξωτερικών ιατρείων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας µε νέες ειδικότητες και µε σταθερές και μόνιµες συνεργασίες ιατρών.
 • H IMS ξεκίνησε τη δραστηριότητα της, προσφέροντας υπηρεσίες προµήθειας, διακίνησης και αποθήκευσης ιατρικών αναλωσίµων και πάγιου εξοπλισµού για όλες τις κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ.

2014

 • Στο τέλος του 2014 όπως και στο τέλος του 2013, όλες οι κλινικές του Οµίλου αναγορεύτηκαν εκ νέου και συστήνονται από το Diplomatic Council µε έδρα τη Χάγη, ως “Best Hospitals Worldwide 2015”.
 • Το ΙΑΣΩ απέσπασε βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2014.
 • Δημιουργήθηκε νέα σουίτα στον 7ο Μαιευτικό Όροφο του ΙΑΣΩ.
 • Βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις του ΙΑΣΩ, όπως η ανάπτυξη του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, η κατασκευή νέας υπερσύγχρονης Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF).
 • Συνεχής αναβάθμιση των χώρων του ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων.
 • ΙΑΣΩ Παίδων: Αναπτύχθηκαν νέοι λειτουργικοί χώροι, όπου μεταφέρθηκε το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και 26 νέα εξωτερικά ιατρεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών μας ασθενών. Επίσης, δημιουργήθηκε νέο Τμήμα Ρινολογίας & Ενδοσκοπικής Βάσης Κρανίου.
 • Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:
  • ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση ακτινοσκοπικού μηχανήματος με νέο ψηφιακό σύγχρονης τεχνολογίας – Siemens Luminos FD.
  • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων αναισθησιολογικών μηχανημάτων για Αίθουσες Χειρουργείων – HEINEN LOWENSTEIN Leon Plus.
  • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων αναισθησιολογικών μόνιτορ General Electric και νέου φορητού υπερηχογράφου αγγειολογικού ιατρείου – Samsung για τα αγγειολογικά περιστατικά.
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Νέος σύγχρονος Ηλεκτροεγκεφαλογράφος και αναβάθμιση ψηφιακού συγκροτήματος στεφανιογραφίας & υπερηχοτομογράφου για το Αιμοδυναμικό Εργατήριο.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Σύστημα Αποστείρωσης Πλάσματος STERRAD®100S της JOHNSON & JOHNSON για το Τμήμα Αποστείρωσης, Λαπαροσκοπική Κάμερα 3CCD Full HD της ΤΕΚΝΟ MEDICAL για λαπαροσκοπικές - ουρολογικές- υστεροσκοπικές - ΩΡΛ επεμβάσεις.
 • Δημιουργία νέου ανεξάρτητου οφθαλμολογικού κέντρου στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με υπερσύγχρονα οφθαλμολογικά χειρουργεία και άνετο χώρο αναμονής για την ευκολότερη πρόσβαση των ασθενών, τη γρηγορότερη διαχείριση των περιστατικών και την αποσυμφόρηση των λοιπών χειρουργικών αιθουσών.
 • Ξεκίνησε η λειτουργία της πτέρυγας Β’ του 3ου ορόφου του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας για τη νοσηλεία των παθολογικών περιστατικών.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των εξωτερικών ιατρείων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας με νέες ειδικότητες και με σταθερές και μόνιμες συνεργασίες ιατρών.
 • Το ΙΑΣΩ General ενίσχυσε τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του με τη δημιουργία ειδικών ιατρείων, στελεχωμένων με καταξιωμένους ιατρούς.
 • ΙΑΣΩ General: Συνεχίστηκε η ανακαίνιση των χώρων του κεντρικού κτιρίου, ενώ ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων σε έναν ενιαίο χώρο.

2015

 • Ο Όμιλος ΙΑΣΩ απέσπασε βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2015.
 • ΙΑΣΩ: Επέκταση σύμβασης με την Εθνική Ασφαλιστική.
 • ΙΑΣΩ Παίδων: Συνεργασία με την INTERAMERICAN.
 • ΙΑΣΩ Παίδων: Συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου».
 • ΙΑΣΩ: Δημιουργία νέου Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής “Institute of Life” ΙΑΣΩ με υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
 • ΙΑΣΩ: Δημιουργία νέου Κυτταρολογικού Εργαστηρίου με εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.
 • ΙΑΣΩ Παίδων: Ανακαίνιση και Συνεχής Αναβάθμιση του 4ου νοσηλευτικού ορόφου.
 • Φιλοκτήτης: Διάκριση του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Φιλοκτήτης στην εκδήλωση επιχειρηματικής αριστείας “Diamonds of the Greek Economy 2015-The Most Admired Enterprises in Greece”.
 • Στις αρχές του 2015, όλες οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης), επαναπιστοποιήθηκαν κατά την ετήσια επιτήρηση από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International.
 • Στο τέλος του 2015, ολοκληρώνεται η Επαναπιστοποίηση όλων των κλινικών του Ομίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) κατά ISO 9001:2008 και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας κατά HACCP, εκ νέου από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερμανίας). H επαναπιστοποίηση όλων των Κλινικών του Ομίλου, επιβεβαίωσε όχι μόνο το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά επιβράβευσε και την συνεχή προσπάθεια του Ομίλου ΙΑΣΩ για την ποιότητα.
 • Στα τέλη του 2015, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ Institute of Life, πιστοποιήθηκε από το διεθνή Οργανισμό Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International, κατά το πρότυπο), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, της υποδομής αλλά και του ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας. To Institute of Life του ΙΑΣΩ, έγινε έτσι η πρώτη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά TEMOS, στον Τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 • Στα τέλη του 2015, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι τη διάκριση των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ και αναγόρευσε και τις συστήνει πλέον για το 2016 ως "Preferred Partner Hospital 2016" τονίζοντας την προτίμηση του στις Κλινικές του Ομίλου.
 • Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Ομίλου ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
 • IΑΣΩ General: Νέα Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων που λειτουργεί όλο το 24ωρο.
 • ΙΑΣΩ General: Αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση χώρων της Κλινικής όπως των Εξωτερικών Ιατρείων και του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.
 • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Έναρξη οικοδομικών εργασιών για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2016.
 • Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:
  • ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση monitor Χειρουργείων Αίθουσας Τοκετών – GE Healthcare.
  • IAΣΩ: Προμήθεια οχτώ νέων αναισθησιολογικών μηχανημάτων για αίθουσες Χειρουργείων – GE Datex Ohmeda.
  • ΙΑΣΩ: Αναβάθμιση συστήματος σχεδιασμού θεραπείας με το Philips Pinnacle Pro.
  • ΙΑΣΩ: Προμήθεια εννέα νεογνικών αναπνευστήρων SLE για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
  • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέου υπερηχοτομογράφου GE Voluson E8 για το τμήμα Υπερήχων.
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Προμήθεια νέου monitor για χρήση στο χώρο του Μαγνητικού Τομογράφου.
  • ΙΑΣΩ General: Σύγχρονο σύστημα τηλεμετρικής παρακολούθησης ασθενών Apex Pro GE Healthcare,κορυφαίο ακτινοσκοπικό ψηφιακό συγκρότημα Veradius της Philips, τύπου C-ARM με ψηφιακό ανιχνευτή μεγάλης ευκρίνειας και γεννήτρια ισχύος 15 kW, κατάλληλο και για αγγειοχειρουργικές εφαρμογές & TAVI, καθώς και για επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης Bow Frame & Four Post Frame της Allen Medical.
  • ΙΑΣΩ General: Αναβάθμιση και ανανέωση του υπάρχοντος ιατρικού εξοπλισμού όπως για την αντικατάσταση monitors καρδιολογικών παραμέτρων και καπνογραφίας/σπιρομετρίας με νέα τύπου B450 GE Healthcare καθώς και συστημάτων ψηφιακής ακτινογραφίας με νέα τύπου CR30-X της ΑGFA.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Αγορά ενδοσκοπικού πύργου για επεμβάσεις ERCP.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια κρανιοτρύπανου, εξοπλισμός απαραίτητος για νευροχειρουργικές επεμβάσεις.

2016

 • Όμιλος ΙΑΣΩ: Σύμβαση συνεργασίας με την MetLife, την ΑΧΑ και την ΑΤΕ Ασφαλιστική.
 • Συνεργασία του Ομίλου ΙΑΣΩ με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών.
 • Το ΙΑΣΩ γιόρτασε τα 20 χρόνια λειτουργίας του.
 • Το ΙΑΣΩ απέσπασε το 2ο Επιχειρηματικό Βραβείο «Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων» στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2016.
 • ΙΑΣΩ General: Συνεργασία με την Interamerican.
 • Στα μέσα του 2016, όλες οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης), επαναπιστοποιήθηκαν κατά τον τριετή πλέον κύκλο επαναπιστοποίησης από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International, επιβεβαίωσε και πάλι το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους μετά από επιθεώρηση την οποία διενήργησε ομάδα διεθνών επιθεωρητών του Οργανισμού.
 • Στο τέλος του 2016, ολοκληρώνεται η Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Ομίλου και με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (TUV Nord). Σε συνέχεια της προηγούμενης πιστοποίησης κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, δίνει έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που ο Όμιλος ΙΑΣΩ εφαρμόζει στο σύνολο των κλινικών του, καθώς και την συνεχή προσπάθεια του Ομίλου ΙΑΣΩ για την ποιότητα.
 • Στα τέλη του 2016, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ Institute of Life, επαναπιστοποιήθηκε κατά την ετήσια επιτήρηση από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International.
 • Στα τέλη του 2016, οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of Life) και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πιστοποιήθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (TUV Nord), σύμφωνα με το εξειδικευμένο πρότυπο EN 15224:2012, το οποίο εστιάζεται στην υγεία, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής. Οι Κλινικές ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι από τις πρώτες Κλινικές στην Ελλάδα που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση η οποία προβλέπεται και από το νομικό πλαίσιο (ΠΔ 10/2016, Υ.Α 6901/2015), για τις Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τις σχετιζόμενες Τράπεζες Κρυοσυντήρησης. Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση αυτή, μαζί και με τον σχετικό έλεγχο από την TUV Hellas που διενεργήθηκε το 2016, προβλέπεται βάση των προαναφερθέντων νομοθετημάτων και για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.. Με την πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ομίλου, ενώ είναι πολύ σημαντική καθώς εξειδικεύεται στην υγεία και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Στα μέσα με τέλη του 2016, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι τη διάκριση των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ και αναγόρευσε και τις συστήνει πλέον για το 2016-2017 ως "Preferred Partner Hospital 2016-2017" τονίζοντας την προτίμηση του στις Κλινικές του Ομίλου.
 • ΙΑΣΩ: Ολική ανακαίνιση και δύο νέοι γραμμικοί επιταχυντές στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας που το καθιστούν το μεγαλύτερο στη Ελλάδα.
 • ΙΑΣΩ: Ανανέωση Καρδιολογικού Τμήματος με τον εμπλουτισμό νέων υπηρεσιών.
 • ΙΑΣΩ Παίδων: Εμπλουτίζεται ο Παιδιατρικός Τομέας με τη δημιουργία της Α’ και Β’ Παιδιατρικής Κλινικής.
 • ΙΑΣΩ General: Δημιουργία τμήματος Check up και πακέτων προληπτικού ελέγχου και στελέχωση με Γενικό Ιατρό και γραμματεία.
 • ΙΑΣΩ General: Συνεχίστηκαν οι εργασίες αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης των χώρων της Κλινικής (όπως νέο σαλόνι Εξωτερικών Ιατρείων, ενοποίηση Γραφείου Κίνησης και Αναγγελιών με τη δημιουργία ειδικών χώρων για την προσωπική εξυπηρέτηση των ασθενών, νέα γραφεία Ιατρών, καφετέρια).
 • ΙΑΣΩ General: Συγκέντρωση των απαραίτητων υπηρεσιών/τμημάτων για τη διενέργεια των check up στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων, στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου (Αιμοληψίες, test pap, Καρδιολογικό, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικό, Α/Α).
 • ΙΑΣΩ General: Έναρξη εργασιών για την επέκταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
 • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Ανέγερση κτιρίου συνολικής εκτάσεως 1.150 τ.μ. και έναρξη λειτουργίας νέου Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για την πλήρη κάλυψη των καρκινοπαθών ασθενών με σύγχρονες εφαρμογές ακτινοθεραπείας.
 • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαχωρισμός και διαμόρφωση Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.
 • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαμόρφωση Καρδιοχειρουργικής Αίθουσας.
 • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρου Καρδιολογικής Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας στο 2ο όροφο.
 • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας για εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:
  • Στο ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων οι επενδύσεις σε νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ξεπερνούν το ποσό των 3 εκατ. €.
  • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων monitor παρακολούθησης ασθενών Ανάνηψης Χειρουργείων – GE Healthcare.
  • IAΣΩ: Προμήθεια νέου σύγχρονου υπερηχογράφου τελευταίας γενιάς με πρωτοποριακή τεχνολογία Fusion & Navigation – Philips.
  • ΙΑΣΩ: Εγκατάσταση 4ου Γραμμικού Επιταχυντή – VARIAN Trilogy.
  • ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση γραμμικού επιταχυντή με νέο τελευταίας τεχνολογίας ELEKTA VERSA HD για την κάλυψη όλων των σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας (IMRT –VMAT/STEREOTAXY), επιτυγχάνοντας δραματική μείωση του χρόνου θεραπείας στα δύο λεπτά.
  • ΙΑΣΩ: Αναβάθμιση συστήματος καταγραφής και αρχειοθέτησης των πλάνων ακτινοθεραπείας των ασθενών στην τελευταία έκδοση ELEKTA MOSAIQ.
  • IAΣΩ: Προμήθεια νέων μετρητικών οργάνων για το τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για την ακριβέστερη ρύθμιση και την πιο ασφαλή λειτουργία των Γραμμικών Επιταχυντών.
  • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων υπερηχοτομογράφων για το Κέντρο Μαστού, για τη Μονάδα IVF Institute of Life ΙΑΣΩ και τα Χειρουργεία.
  • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέου εξοπλισμού για το Κυτταρολογικό και Παθολογοανατομικό Εργαστήριο.
  • ΙΑΣΩ: Αναβάθμιση ολόκληρου του εξοπλισμού των Κεντρικών Εργαστηρίων με τελευταίας γενιάς αυτο ματοποιημένους αναλυτές - Siemens.
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Προμήθεια νέου αναλυτή για τη γρήγορη και ακριβή διάγνωση της Κυστικής Ίνωσης.
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Προμήθεια νέου υπερηχοτομογράφου για τις προληπτικές εξετάσεις καρδιάς - Philips.
  • ΙΑΣΩ General: Προμήθεια νέου ενδοσκοπικού πύργου Full High Definition και πλυντηρίου ενδοσκοπικών οργάνων για το Γαστρεντερολογικό τμήμα.
  • ΙΑΣΩ General: Προμήθεια νέου συγκροτήματος αξονικής τομογραφίας 16 τομών και υπερηχοτομογράφου της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με Shear wave ελαστογραφική απεικόνιση της εταιρίας Siemens για το τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων.
  • ΙΑΣΩ General: Το Καρδιολογικό Εργαστήριο διαθέτει νέο υπερηχοτομογράφο της εταιρίας Siemens με Syngo SC2000 Workplace, με τεχνική απεικόνισης Full Volume (4D-real time 3D) και καταγραφικά Holter Ρυθμού General Electric.
  • ΙΑΣΩ General: Αναβάθμιση του υπάρχοντος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας με υπερηχοκαρδιογράφο εταιρίας Siemens, με διαθωρακική και διοισοφάγειο κεφαλή και αντλίες έγχυσης φαρμάκων Β/Βraun.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια νέου γραμμικού επιταχυντή Trilogy του κορυφαίου στο είδος αμερικανικού κατασκευαστικού οίκου Varian Medical Systems και υπερσύγχρονο μηχάνημα εξομοίωσης, CT Simulator, της εταιρείας Siemens για το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Εγκατάσταση σύγχρονου Αιμοδυναμικού Συγκροτήματος της εταιρείας Siemens.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια νέων αναλυτών Κεντρικών Εργαστηρίων από την εταιρεία Siemens.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια νέου υπερσύγχρονου εξοπλισμού στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής το Δεκέμβριο του 2016.
 • Επίσης, σημαντικές επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη:
  • ΙΑΣΩ: Η σταδιακή αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις Αίθουσες Τοκετών είναι σε εξέλιξη.
  • ΙΑΣΩ: Επέκταση του Ακτινολογικού τμήματος με εγκαταστάσεις νέων ψηφιακών απεικονιστικών συστημάτων.

2017

 • Όμιλος ΙΑΣΩ: πιστοποίηση με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 από την TUV HELLAS
 • Όμιλος ΙΑΣΩ: στη νέα ψηφιακή εποχή μπαίνει δυναμικά ο Όμιλος ΙΑΣΩ, επιλέγοντας λύσεις COSMOTE e-health: δίπλα στους ασθενείς με ταχύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια των πληροφοριών
 • Όμιλος ΙΑΣΩ – Όμιλος ΟΤΕ: βραβείο Bronze στα Healthcare Business Awards 2017, στην κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/υποστήριξη μονάδων υγείας»
 • Ο Όμιλος ΙΑΣΩ απέσπασε το 2ο Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2017
 • ΙΑΣΩ - ΙΑΣΩ Παίδων: στρατηγική Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • ΙΑΣΩ: συνεργασία με τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
 • ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General: Συνεργασία με Allianz
 • ΙΑΣΩ: το Κέντρο Μαστού του ΙΑΣΩ μέλος του Breast Centers Network
 • ΙΑΣΩ Παίδων: νέο σύγχρονο μηχάνημα υπερηχογραφίας GE LOGIQ E9, το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των εξετάσεων στο Τμήμα Διαγνωστικής & Επεμβατικής Ακτινολογίας
 • ΙΑΣΩ General: συνεχίστηκαν οι εργασίες αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης των χώρων της Κλινικής (όπως ενοποίηση Ενδοσκοπικού με γραμματεία, νέο Ιατρείο Μαστού, νέα γραφεία Ιατρών)
 • ΙΑΣΩ General: αναβάθμιση και επέκταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σε νέους χώρους σε ειδικά διαμορφωμένη πτέρυγα, αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής και ανακαίνιση των υπαρχόντων υποδομών
 • ΙΑΣΩ General: αναδιοργάνωση Καρδιολογικού Εργαστήριου (ανασχεδιασμός της λειτουργίας των χώρων, νέος εξοπλισμός)
 • ΙΑΣΩ General: αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κεντρικών Εργαστηρίων
 • ΙΑΣΩ General: αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών στις suites, lux & μονόκλινα
 • ΙΑΣΩ General: συνεχιζόμενη δημιουργία νέων Κλινικών/Ιατρείων με εξειδικευμένες υπηρεσίες (όπως Γυναικολογικό Ιατρείο, Παθολογική-Λοιμωξιολογική Κλινική, Κλινική Ενδοσκοπικής και Βαριατρικής Χειρουργικής, Γαστρεντερολογική Κλινική Επεμβατικής Ενδοσκόπησης)
 • Κατά τις ετήσιες επιτηρήσεις των Πιστοποιήσεων των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (TUV Nord) και TEMOS από τον Φορέα Πιστοποίησης TEMOS International, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Ομοίως κατά τις ετήσιες επιτηρήσεις των Πιστοποιήσεων των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of Life) και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας σύμφωνα με το Πρότυπο EN 15224:2012 και TEMOS για την Μ.Ι.Υ.Α. του ΙΑΣΩ (Institute of Life), επιβραβεύθηκε εκ νέου η συνεχής προσπάθεια του Ομίλου ΙΑΣΩ για την ποιότητα. Σημειώνεται ότι οι πιστοποιήσεις αυτές εστιάζονται στην υγεία και δίνουν έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας, που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής, ενώ η Πιστοποίηση κατά το πρότυπο EN 15224 προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α..
 • Στα μέσα του 2017, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι τη διάκριση των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ και τις συστήνει πλέον για το 2017-2018 ως «Preferred Partner Hospital 2017-2018» τονίζοντας την προτίμηση του στις Κλινικές του Ομίλου.
 • Το Σεπτέμβριο του 2017 ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιητικό της Τράπεζας Βλαστοκυττάρων της Medstem Services Α.Ε. που λειτουργεί με διαπίστευση από την AABB

1996

Ξεκινά η λειτουργία της κλινικής ΙΑΣΩ.

ΙΑΣΩ Εγκαίνια ΙΑΣΩ Εγκαίνια ΙΑΣΩ

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα

Όμιλος ΙΑΣΩ newsletter