Main Menu

facebook instagram linkedin youtube
Πιστοποιήσεις - Διαπιστεύσεις

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, συνεχίζοντας µε την ίδια και μεγαλύτερη ένταση την προσπάθειά του για παροχή συνεχώς καλύτερων υπηρεσιών υγείας, βρίσκεται πάντα ένα βήµα µπροστά. Αποτελεί έναν Όµιλο µε πρότυπες Κλινικές παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εξοπλισµένες µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό και µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών, επιστηµονικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.


Πιστοποίηση TUV του ομίλου ΙΑΣΩ

Το 2006 τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ πιστοποιήθηκαν σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζουν και αργότερα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερµανίας).

Οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, µε διαρκή στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, πιστοποιήθηκαν στα τέλη του 2012 στο σύνολό τους, σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που ο Όµιλος ΙΑΣΩ ανέπτυξε και εφαρµόζει στις Κλινικές (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και Φιλοκτήτη). Ειδικά το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πιστοποιήθηκε το 2012 και κατά HACCP, που αφορά στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίµων. Τα Πιστοποιητικά αυτά, απονεµήθηκαν κατόπιν επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (TUV Nord). Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης το 2012, όπως και στις επιθεωρήσεις επιτήρησης το 2013 και το 2014, επιβεβαιώνονταν κάθε φορά το υψηλό επίπεδο παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας των Κλινικών του Οµίλου. Στα τέλη του 2013, η παροχή υπηρεσιών εστίασης και στις λοιπές Κλινικές του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και Φιλοκτήτη), πιστοποιήθηκε κατά HACCP.

Πιστοποίηση Ιατρικού Τουρισµού κατά TEMOS

Πιστοποίηση TEMOS του ομίλου ΙΑΣΩ για τον Ιατρικό Τουρισμό

Στις αρχές του 2013, όλες οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ πιστοποιήθηκαν από το διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International µε έδρα τη Γερµανία, για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές τους µετά από επιθεώρηση, την οποία διενήργησε οµάδα διεθνών επιθεωρητών του Οργανισµού.

Ο διεθνής οργανισµός TEMOS International, ο οποίος εκπροσωπείται και στη χώρα µας, εστιάζει σε θέµατα διαχείρισης ασθενών από άλλες χώρες και πιστοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης και ασφάλειας των ασθενών µε βάση την τήρηση βέλτιστων πρακτικών και την κάλυψη των απαιτήσεων διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών, ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ταµείων και λοιπών εµπλεκοµένων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά υπηρεσιών ιατρικού τουρισµού και διασυνοριακής φροντίδας.

Στις αρχές του 2014, όλες οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ επαναπιστοποιήθηκαν κατά την ετήσια επιτήρηση από το διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας των Κλινικών του Ομίλου.

Οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ συστήνονται ως «Best Hospitals Worldwide 2015» από το Diplomatic Council (DC)

ΙΑΣΩ - Best Hospitals

Στα τέλη του 2013, οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, αναγορεύτηκαν και συστήνονται από το Diplomatic Council ως “Best Hospitals Worldwide 2014”. Η διάκριση αυτή ανανεώθηκε στα τέλη του 2014, οπότε και οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ, συστήνονται από το Diplomatic Council, ως “Best Hospitals Worldwide” και για το 2015. To Diplomatic Council, που έχει έδρα τη Χάγη, είναι ένας διεθνής Οργανισµός Σκέψης (think tank), µε µέλη διεθνείς προσωπικότητες της διπλωµατίας, της πολιτικής, της βιοµηχανίας, της τέχνης και του αθλητισµού. Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε συνέχεια των Πιστοποιήσεων των Κλινικών του Οµίλου κατά TEMOS International για τον Ιατρικό Τουρισµό και TUV Hellas (TUV Nord) κατά ISO 9001:2008, για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές τους.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, πάντα ένα βήµα µπροστά µέσω των πιστοποιήσεων ποιότητας στο σύνολο των Κλινικών του (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και Φιλοκτήτη) κατά ISO 9001:2008 και της εν γένει στόχευσής του στη διασφάλιση ποιότητας, τώρα πλέον και µε την ειδική διεθνή πιστοποίηση κατά TEMOS International και την αναγνώριση από διεθνείς Οργανισµούς όπως το Diplomatic Council, επίσης στο σύνολο των Κλινικών του, σηµατοδοτεί την κατεύθυνση επέκτασης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά του Ιατρικού Τουρισµού.

Διαπίστευση από την ΑΑΒΒ της Τράπεζας Βλαστοκυττάρων, της Medstem Services Α.Ε. του Οµίλου ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ - Τράπεζα βλαστοκυττάρων - AABB

Από το 2007, η Τράπεζα Βλαστοκυττάρων της Medstem Services Α.Ε. του Οµίλου ΙΑΣΩ λειτουργεί µε διαπίστευση από την AABB (πρώην American Association of Blood Banks) που ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια. Στο πλαίσιο του ελέγχου για τη διαπίστευση πραγµατοποιείται επιθεώρηση από τους επιθεωρητές του ΑΑΒΒ κάθε 2 χρόνια στα εργαστήρια της τράπεζας και πιστοποιούνται οι επιδόσεις της σε ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ελέγχεται το σύστηµα ποιότητας και οι λειτουργίες της τράπεζας. Η απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστευσης είναι απόδειξη ότι η τράπεζα καλύπτει ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης. Το Σεπτέµβριο του 2013 ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιητικό.

Το Εργαστήριο Κυτταροµετρίας Ροής, το οποίο ανήκει επίσης στη Medstem Services Α.Ε., δραστηριοποιείται στον έλεγχο των βιολογικών δειγµάτων βλαστοκυττάρων, διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισµό και επιβεβαιώνεται επιτυχώς για την ακρίβεια των αποτελεσµάτων του σε ετήσια βάση από το ∆ιεθνή Οργανισµό UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Schemes for Leucocyte Immunophenotyping).

Διαπίστευση των Κεντρικών Εργαστηρίων Ιατρικής Βιοπαθολογίας του ΙΑΣΩ για τη Μοριακή Διαγνωστική κατά το πρότυπο 15189:2012

Το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής στα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με βάση το πρότυπο ISO 15189:2012, για τις ακόλουθες εξετάσεις real time PCR:

  • Ανίχνευση κορωνοϊού SAR-CoV-2
  • Ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)
  • Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός DNA του κυτταρομεγαλοϊού του ανθρώπου (HCMV)
  • Ανίχνευση των ιών γρίπης τύπου Α,Β και υποτύπου Α (Η1Ν1)

Το επακριβές πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης με Αριθμό 1245, αναφέρεται λεπτομερώς στο αντίστοιχο ΕΠΕΔ με ημερομηνία 08.04.2021 το οποίο φαίνεται παρακάτω:

Πιστοποιητικό διαπίστευσης ΕΣΥΔ
Επίσημο πεδίο εφαρμογής διαπίστευσης

 

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα

Όμιλος ΙΑΣΩ newsletter